Kontakt pro novináře

 • press​@​ulozto.cz
 • požadavky týkající se porušení pravidel serveru zasílejte prosim výhradně na email abuse​@​uloz.to

Tiskové zprávy a často kladené otázky

 

 

Ulož.to provedlo ohlášené změny

V pátek 1.12.2023 provedlo Ulož.to předem ohlášené změny ve fungování cloudového úložiště. Uživatelé tak od dnešního dne mohou stahovat pouze soubory, které na úložiště sami nahráli.

„Děkujeme všem uživatelům za podporu a budeme rádi, když s námi zůstanou i nadále,“ říka Jan Karabina, jednatel společnosti Cloud Platforms, která Ulož.to provozuje.

Služby cloudového úložiště Ulož.to Disk jsou od pátku 1. 12. 2023 přístupné jen registrovaným uživatelům. Ti mohou nově nakládat pouze se soubory, které na úložiště sami nahráli. Soubory již není možné sdílet veřejnosti ani adresně prostřednictvím odkazu.

Změny se týkají pouze cloudového úložiště Ulož.to Disk. Streamovací služba Ulož.to LIVE je regulována jinou legislativou (např. pod dohledem RRTV) a je nadále v provozu beze změn.

DSA (Digital Services Act)
Přelomové nařízení 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách), angl. Digital Services Act („DSA“) komplexně upravuje sektor digitálních služeb v rámci EU a jeho cílem je zajistit správné fungování jednotného trhu, udržovat bezpečné online prostředí a chránit základní práva uživatelů. DSA stanovuje pravidla a povinnosti pro digitální služby, které fungují jako zprostředkovatelé, tedy propojují uživatele se zbožím, službami a obsahem. Jedná se o celé spektrum digitálních služeb, od služeb poskytujících síťovou infrastrukturu, přes webhosting až po online platformy, jako jsou sociální sítě nebo internetová tržiště. Konkrétní pravidla pro jednotlivé subjekty jsou koncipována asymetricky. Služby s větším společenským a ekonomickým dopadem tedy musejí splňovat přísnější podmínky.
(zdroj: MPO - https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-ekonomika/digitalni-sluzby/narizeni-o-digitalnich-sluzbach/)

Další dvě vítězství Ulož.to, ústavní soud odmítl obě stížnosti TV Nova

Ústavní soud ve svých usnesení z 20. 7. 2023 a 25. 7. 2023 odmítl dvě ústavní stížnost společnosti TV Nova s.r.o. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 4. 2023. TV Nova se ve sporu s tehdejším provozovatelem Ulož.to, společností petacloud a.s., dožadovala naprosto nesplnitelné povinnosti neumožnit stahovat či zhlédnout uvedená díla bez ohledu na jejich název či výraz, pod kterým je lze vyhledat. Dožadovala se tedy tzv. obecného dohledu nad veškerým obsahem na datovém úložišti, neboť jinak, než kontrolou všech souborů na platformě, by této povinnosti nemohlo být vyhověno.

„Ústavní soud opět potvrdil, že Ulož.to funguje v souladu se zákonem a potvrdil i nelegálnost předběžných opatření, které požadovala TV Nova,“ říká člen správní rady společnosti petacloud Jan Karabina.

TV Nova ani v jedné stížnosti neprokázala, že by provozovatel platformy porušoval své povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ústavní soud došel k závěru, že Vrchní soud v Praze při rozhodování o odvolání TV Nova nepochybil a jeho rozhodnutí proto bylo v souladu se zákonem.

„Jde o další dvě letošní vítězství Ulož.to poté, co Nejvyšší soud letos rozhodl ve prospěch Ulož.to ve sporu s agenturou Dilia a ukončil všechny exekuce, o které Dilia požádala,“ dodává Jan Karabina.

​​Všechny exekuce zrušeny, nejvyšší soud dal za pravdu Ulož.to

 

Všechny exekuce, o které zažádala DILIA ve sporu s cloudovým úložištěm Ulož.to Disk, byly 18. 5. 2023 zrušeny Městským soudem v Praze na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2023.

Nejvyšší soud jasně rozhodl, že všechny exekuce byly neoprávněné a že cloudová služba Ulož.to Disk vždy rozhodnutí soudu respektovala a nikdy ho neobcházela.

Tvrzení o „obcházení rozhodnutí soudu“ doposud lživě používala jak protistrana, tak někteří novináři, kteří bez znalosti podstaty věci a bez ověření informací pouze opakovali tvrzení protistrany.
Ulož.to Disk nyní zvažuje právní kroky proti agentuře DILIA a příslušným mediím pro poškození dobré pověsti služby Ulož.to Disk a na náhradu škody, která nezákonně vedenými exekucemi vznikla.

„Agentura DILIA uváděla záměrně veřejnost v omyl prostřednictvím lživých vyjádření právníka Rudolfa Lešky a také i několika novinářů, kteří psali titulky o nerespektování soudního verdiktu,“ říká Jan Karabina, jednatel společnosti Cloud Platforms a.s., která provozuje cloudové úložiště Ulož.to Disk.
Týká se to například titulků: "Server Ulož.to se pokusil obejít rozhodnutí soudu, teď za to čelí exekuci" (David Slížek, Lupa.cz) nebo: "Ulož.to je v exekuci. Nerespektuje verdikt soudu, že nesmí nabízet Ostře sledované vlaky" (Marek Pokorný, Hospodářské noviny).

DILIA se již delší dobu snažila ve sporu s Ulož.to Disk zneužívat výjimečné nástroje, jako je institut předběžného opatření či exekuce. Soudy nakonec vždy takové kroky zrušily a označily za neoprávněné.
„Jedná se o šikanu ze strany DILIA, která ví, že soudní proces potrvá velmi dlouho a tento čas lze využít k očerňování Ulož.to Disk. Bohužel řada médií na tuto hru přistoupila a dala přednost opakování těchto lží a atraktivně znějícím titulkům, před kvalitní novinářskou prací, ověřováním informací a snahou pochopit složitější problematiku,“ vysvětluje Jan Karabina.

Tentokrát to trvalo tři roky, než neoprávněné exekuce prošly soudním systémem až k Nejvyššímu soudu. Ten jasně řekl, že exekuce jsou nezákonné a Městský soud následně celý případ ukončil a exekuce zastavil.
„Zda bude agentura DILIA pokračovat v tomto způsobu šikany i nadále, to samozřejmě nevíme. Věříme, že rozsudek Nejvyššího soudu tomuto nelegalnímu jednání ze strany DILIA snad konečně zabrání,“ dodává Karabina.

Ulož.to Disk je uhlíkově neutrální

 

Datové úložiště Ulož.to Disk je nyní uhlíkově neutrální. O maximální snižování své uhlíkové stopy se Ulož.to snaží dlouhodobě, od začátku roku 2023 pak 100 % své uhlíkové stopy kompenzuje prostřednictvím tzv. offsetových programů ve spolupráci s německou neziskovou organizací Atmosfair. Provoz datového úložiště Ulož.to vygeneruje měsíčně 60 tun CO2, měsíční náklady na kompenzace se tak pohybují kolem 1 200 €.

Asi 95 % uhlíkové stopy datového úložiště Ulož.to je dáno provozem serverů a datových center. Ten je vždy spojen s velkým množství spotřebované energie, v případě Ulož.to je to přes 95 MWh měsíčně. Zbylých 5 % uhlíkové stopy Ulož.to tvoří s tím související běžné provozní náklady společnosti. Za rozhodnutím stát se uhlíkově neutrální firmou stojí naše starost o budoucnost životního prostředí, které je ohroženo globální klimatickou změnou. Tuto hrozbu považujeme za velmi vážnou, s obrovskými nevratnými dopady. A máme pocit, že se pro zastavení tohoto negativního vývoje stále dělá málo. Uhlíková neutralita je náš příspěvek k řešení.

U technologických firem je většina emisí CO2 způsobena technologiemi, nikoliv ostatními provozními náklady společnosti. Proto se Ulož.to na tuto oblast dlouhodobě zaměřuje a snaží se uhlíkovou stopu omezovat všude, kde je to možné.

Samotná volba technologií je však pouze část celkového mixu uhlíkové neutrality. Klimatická neutralita znamená revizi celého subdodavatelského řetězce. Snažíme se všude, kde to jde, nahradit dodavatele klimaticky zodpovědnými, a kde to není možné, jako například u kritické infrastruktury datacenter, emise kompenzovat. K tomu slouží tzv. offsety Provoz Ulož.to vyprodukuje celkem 60 tun CO2 za měsíc. Měsíční náklady na kompenzace se tak pohybují kolem 1 200 €.  Tyto náklady nejsou tak vysoké, jak si často firmy myslí. Jsme přesvědčeni, že je to dostupné pro většinu firem a doufáme, že těch zodpovědných bude přibývat.

Ulož.to na offsetových programech spolupracuje s neziskovou organizací Atmosfair, která kompenzace emisí spojuje s pomocí třetímu světu. Dopad těchto investic v zemích třetího světa je totiž podstatně větší, než u investic v Evropě, kde si pod offsetovým programem všichni představí sázení stromků. Mám-li to přiblížit metaforou, je to jako když sousedovi přidáte na lepší kotel a on začne topit dřevem místo PET lahvemi. Ve výsledku máte oba lepší vzduch a soused navíc i nový kotel. Více o neziskové organizaci Atmosfair na atmosfair.de.

V ČR je snaha firem o uhlíkovou neutralitu zatím spíše výjimečným jevem. V zahraničí se však pomalu stává standardem, a to i u technologických firem. Například společnost Google je uhlíkově neutrální již od roku 2007. Od roku 2030 dokonce plánuje spotřebovávat výhradně bezuhlíkovou energii.

Budeme rádi, pokud naše rozhodnutí být uhlíkově neutrální inspiruje i další firmy, tak aby se Česká republika přidala k západním zemím, kde začíná být podobný přístup standardem.

Spuštění Ulož.to Disk a Ulož.to LIVE

 

Služba datového úložiště Ulož.to Disk vznikla rozdělením cloudové služby Ulož.to na cloudové úložiště Ulož.to Disk a streamovací službu Ulož.to Live . K rozdělení došlo v rámci reakce na legislativní změny, zejména na článek 17. DSM (evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu) a na jeho implementaci v jednotlivých evropských zemích.

Porušování ústavy a overblocking na českém internetu

 

Dohoda mezi Asociací komerčních televizí (AKTV) a společností I&Q GROUP, která provozuje platformy Hellshare.cz a Hellspy.cz, znamená ve skutečnosti zavedení tzv. overblokingu. Nejde o žádné chytré filtrování obsahu, jak se objevuje v některých médiích, ale o zcela jednoduché blokování klíčových slov, které výrazně omezuje práva uživatelů.

V ten moment přestává daná platforma fungovat pro celou řadu uživatelů, kteří by chtěli toto slovo použít v názvu svých souborů, nebo takový soubor vyhledat. Jde o zásadní průlom do svobody běžných uživatelů. Pokud někdo chce využít v názvu svého souboru například slovo ulice, má nyní na těchto platformách smůlu. Aplikací tohoto principu brzy nezbydou žádná slova a komerční subjekty si tak postupně rozparcelují dříve svobodný internet.

„I na nás je vytvářen nátlak, abychom zavedli overbloking. Takový krok ale považujeme za neústavní a v rozporu s právy uživatelů. V této souvislosti jsme již podali ústavní stížnost, která se týká právě overblokingu.“ říká Jan Karabina, jednatel společnosti provozující cloud storage service Ulož.to.

Zástupci I&Q GROUP dávají toto omezující opatření do souvislosti s novelou autorského zákona, která implementuje novou směrnici EU k autorskému právu a její článek 17. Paradoxně jdou ale proti této legislativě, neboť zde je overbloking naopak odmítnut jako nepřijatelný.

Ulož.to bude dále stát za právy uživatelů, svobodou slova a platnou legislativou. „Overbloking považujeme v souladu s článkem 17 za nepřijatelný, stejně jako ustupování tlaku komerčních subjektů na úkor práv běžných uživatelů,“ uzavírá Jan Karabina.

Očkovací akce s Ulož.to se zúčastnilo rekordních 100 tisíc lidí

 

Covid byl několik let příčinou těžkých časů. Každý, ať už jednotlivec nebo firma, reagoval na tuto hrozbu po svém. My jsme se rozhodli být aktivní a připravit marketingovou kampaň, která naše uživatele podpoří v rozhodnutí očkovat se.

„Byli jsme první firma v Čechách, která podobnou akci spustila. Pravdou je, že jsme se inspirovali v západních zemích, kde byly podobné formy podpory zcela běžné. Vlastně jsem trochu zklamaný, že se k nám nepřidalo více domácích firem.“ dodává za Ulož.to Jan Karabina.

Očkování jsme od počátku vnímali jako jedinou účinnou obranu proti nemoci. Zároveň bylo zřejmé, že čím více lidí se naočkuje, tím snáze celou pandemii jako země překonáme. Rozhodnutí pro očkování udělal nepochybně každý sám a různé podpůrné akce to ovlivnili jen částečně, ale šlo nám o podporu kolektivní sounáležitosti, kdy rozhodnutí jednoho má zásadní dopad na řadu dalších lidí.

„Největší výzvou bylo zajistit anonymitu účastníků a očkovacího certifikátu aby vše bylo v souladu s GDPR. Když jsme vyřešili tento krok, vše další šlo hladce a akce byla spuštěna během jednoho týdne“ říká Stanislav Pacan.

Máme radost, že jsme očkovací akci mohli po 7 měsících ukončit. Číslo účastníků se k tomuto datu zastavilo na 105 000 tisících. Děkujeme našim uživatelům za účast a zodpovědný přístup k pandemii. Pokud by se situace opět zhoršila, můžete s námi počítat!

idnes.cz: Ulož.to nabízí 20 GB rychlého stahování. Musíte ovšem nahrát QR kód očkování
denik.cz: Dárky pro očkované zákazníky. I v ČR už lidé dostávají slevy či vstupenky zdarma
lupa.cz: Uloz.to dává uživatelům za očkování proti Covid-19 kredity zdarma
cnews.cz: Ulož.to nabízí další kredit 30 GB za očkování proti covidu, tentokát za booster

 

Vyjádření k rozhodnutí nejvyššího soudu ve sporu s Dilia

 

S významnou částí výroku soudu souhlasíme. Rozsudek opět potvrdil, že ulož.to funguje zcela v souladu s českým i evropským právním řádem. Řada bodů obžaloby ze strany Dilia byla během soudního procesu správně zamítnuta.

Jedna část verdiktu je však, dle našeho přesvědčení i posouzení našimi odborníky, stále v rozporu se svobodou slova a zavádí nepřiměřenou cenzuru. Tuto část rozsudku napadneme u ústavního soudu. Nejedná se nám totiž o 5 konkrétních děl, která jsou ve výroku soudu zmíněna, ale o samotný princip zachování svobody projevu garantovaných Listinou základních práv a svobod, se kterým je tato část rozhodnutí soudu v rozporu.

Vyjádření k dočasnému znepřístupnění aplikace Ulož.to v Apple App Store

 

Dočasné znepřístupnění aplikace Ulož.to z obchodu App Store je zneužitím procesu u platforem tohoto typu s cílem poškodit naše datové úložiště, které funguje zcela v souladu s českým i evropským právním řádem.
Bohužel není proces nahlašování a odstraňování aplikací z těchto platforem nijak regulovaný a je velmi netransparentní. Proto je tak lehké ho zneužít. Nicméně v EU připravovaná regulace Digital Service Act tento proces snad již brzy ztransparentní. Dojde k nastavení férových pravidel, které do budoucna zabrání zneužívání společnostmi, jako je Weemaz s.r.o., která se sice tváří, že se zabývá dodržováním autorského práva, ale používá podobné velmi nekalé praktiky.

V tuto chvíli již u společnosti Apple běží proces opětovného schválení naší aplikace. U platformy Google Play, kde společnost Weemaz s.r.o. učinila tento poškozující krok v minulosti, již byla aplikace autorizována.

Proti společnosti Weemaz s.r.o. podnikáme právní kroky, protože takové svévolné zneužívání procesů platforem nelze tolerovat.

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu - souhrn faktů o vzniku a implementaci článku 17


Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu - souhrn faktů o vzniku a implementaci článku 17

Ulož.to pokračuje v boji proti cenzuře

 

Dnes proběhlo další jednání ve sporech o svobodu slova, které Ulož.to vede. Šlo o právo uživatelů používat v názvech souborů slovo "šarlatán".

Společnost CinemArt, prostřednictvím právníka Rudolfa Lešky, požaduje úplnou cenzuru slova "šarlatán", aby ochránila své zájmy a zamezila případnému nelegálnímu šíření jednoho konkrétního díla. Ulož.to, díky nákladným a komplikovaným opatřením, dokázalo vyhovět požadavkům předběžného opatření (po dobu, než bylo dle očekávání soudem zrušeno), a zároveň ochránit svobodu slova "šarlatán".

Ve snaze vyhovět požadavku soudu na předběžné opatření a zároveň ochránit práva uživatelů, musela společnost Ulož.to okamžitě najmout externí agenturu, která po dobu 4 měsíců třídila soubory obsahující slovo „šarlatán“. Tento proces byl realizován lidmi a běžel nonstop. Představa, že tuto činnost jednoduše zastane software, je zcela naivní a nereálná. Dosud neexistuje software, který by něco podobného dokázal bez drtivého dopadu na bezproblémový obsah (tzv. overblocking) a zohlednil všechny výjimky v autorském zákoně uvedené. Zároveň je třeba připomenout, že nám předběžné opatření nedávalo žádnou časovou rezervu pro stažení potencionálně závadných souborů. Soubory se na našem cloudovém úložišti vůbec nesměly objevit, proto bylo nezbytné provádět kontrolu nonstop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a bylo nutné tuto kontrolu zavést okamžitě po doručení rozhodnutí soudu v prosinci.

Implementace navrhovaná žalující stranou, tedy úplná cenzura slova "šarlatán", by byla nepřípustným plošným zásahem do svobod všech uživatelů. Jedinou cestou, která zohledňuje práva ostatních uživatelů internetu, kteří nic neporušují, bylo tedy náročné třídění obsahu.

"Jde nám o princip zachování elementární svobody slova. Omezování svobody plošným zakazováním běžně používaných slov, která se zrovna shodují s názvem nějakého díla, to by v demokratické společnosti nemělo být vůbec možné," říká Jan Karabina, jednatel Ulož.to cloud.

Toto předběžné opatření bylo soudně zrušeno jako neoprávněné a společnost CinemArt nyní odmítá uhradit náklady vniklé jejich neoprávněným a soudem zrušeným cenzorním požadavkem. Úhrada způsobené škody je přitom součástí institutu předběžného opatření a CinemArt na to byl předem upozorněn.

Jaroslav Menčík, partner advokátní kanceláře MAVERICKS, pro Forbes vysvětluje oprávněnost našeho požadavku:
"...dle mého názoru je postup společnosti Ulož.to legitimní. Občanský soudní řád výslovně stanoví, že v případě zrušení předběžného opatření je navrhovatel povinen nahradit škodu a jinou újmu každému, komu předběžným opatřením vznikla. Byť by se někomu takový obrat mohl zdát absurdní, ve skutečnosti je v souladu s principy spravedlnosti a právního státu. Proti nařízení předběžného opatření se totiž prakticky nelze bránit a soud jej vydává v situaci, kdy není jisté, jak dopadne spor ve věci samé. Předběžné opatření představuje velký zásah do postavení dotčeného subjektu a nechce-li žalobce riskovat, že se obrátí proti němu samému, měl by o něj žádat, jen pokud je přesvědčen o důvodnosti svého nároku."

Vyjádření k zavádějícím článkům s clickbaitovými názvy, které tvrdí, že Ulož.to nedodržuje rozhodnutí soudu

 

Některá média přinesla informaci, že Ulož.to nerespektuje rozhodnutí soudu. Jedná se ale pouze o snahu vytvořit atraktivní titulek článku, tzv. clickbait.

Skutečnost je taková, že probíhal dílčí soudní spor, který se týkal pouze otázky správného výkladu předchozího soudního rozhodnutí. Městský soud na vyhlášení sám konstatoval, že jsme v některých oblastech dělali více, než nám bylo uloženo. Na jednu stranu soud doporučil naše opatření rozvolnit a povolit streaming souborů, který je v tuto chvíli zakázán, a na druhou stranu rozšířil seznam dotčených názvů i o jejich části. Bez písemného vyhotovení rozsudku však zatím není možné říct více a všechna podrobnější vyjádření jsou pouze spekulace. Našim úmyslem není nedodržovat rozhodnutí, pouze jsme postupovali podle právních analýz, které lze vysvětlit i selským rozumem: Když máte blokovat „podle názvu díla“, tak to neznamená, že máte blokovat i samostatně podle jednotlivých slov (pokud hledáte „na západní frontě klid“, tak vás nenapadne hledat podle samostatného slova „klid“). Městský soud měl ale jiný názor. My ho budeme po písemném vyhotovení rozsudku plně respektovat, nicméně s ním nesouhlasíme a podáme dovolání k Nejvyššímu soudu, protože dle našeho názoru jde o nepřiměřenou cenzuru a interpretace rozhodnutí nenáleží Městskému soudu.

Každopádně jakmile budeme mít vyhotovení rozsudku, neprodleně chování služby změníme a budeme rozhodnutí plně respektovat.

Ve věci původního rozsudku probíhá zároveň dovolací řízení, kde před podobným širokým cenzorním výkladem menších soudů varujeme a toto rozhodnutí naše varování jen potvrzuje. Pokud bude rozhodnuto včas, je možné, že celé toto řízení bude Nejvyšším soudem zneplatněno.

O nic víc v této věci nejde a bulvární nadpisy článků vnímáme jako neprofesionalitu a neinformovanost konkrétních novinářů a lacinou snahu o senzaci.

Očkuj se s Ulož.to a získej 30 GB kreditu za posilující dávku

 

Cloudové úložiště Ulož.to navazuje na akci podporující očkování, kterou spustilo v listopadu loňského roku. Nabídku rychlého stahování v objemu 20 GB zdarma za dokončené očkování nahrazuje nabídkou 30 GB za očkování posilující dávkou. Každého uživatele, který tzv. „booster“ prokáže naskenováním QR kódu, odmění provozovatelé kreditem na rychlé stahování v objemu 30 GB. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří využili akce již v první fázi a získali tak 20 GB. Těm, po naskenování QR kódu potvrzujícího „booster“, přibude zbývajících 10 GB.

„S příchodem Omicronu vnímá část obyvatel pandemii již jako méně nebezpečnou a objevují se i hlasy o tom, že jsme na konci pandemie. To bychom si samozřejmě všichni přáli, ale podcenit koronavirus v této fázi a předčasně rezignovat na boj s ním, by se nemuselo vyplatit. Lidé by měli být zodpovědní až do konce a pro boj s Omicronem je posilující dávka očkování klíčová. Proto jsme se rozhodli motivovat k posilující dávce očkování právě v této chvíli,“ říká Jan Karabina, výkonný ředitel Ulož.to cloud.

Na odměnu za posilující dávku očkování má nárok každý uživatel Ulož.to, který se přihlásí ke svému účtu a nahraje pro ověření potvrzovací QR kód platného očkování posilující dávkou z Česka nebo Slovenska. Je dokonce možné nahrát i více kódů, například od dalších členů rodiny, a odměnu si tak znásobit. Každý QR kód lze samozřejmě použít pouze jednou.

„Neukládáme žádná data, která při kontrole QR kódu získáme. Toto řešení jsme připraveni bezúplatně sdílet s každou společností, která se k této akci přidá,“ dodává Stanislav Pacan, technický ředitel společnosti.

Společnost Ulož.to cloud tak dává své know-how k dispozici i dalším firmám, které by se k motivační akci chtěli připojit. Pod opensource licencí sdílí zdrojové kódy svého řešení a také analýzu GDPR, kterou pro toto řešení zpracovala: https://github.com/nubium/covid19-vaccination-cert-validator

„Přáli bychom si, aby v podpoře zodpovědného chování občanů dělala více i samotná vláda, ale zapojení soukromého sektoru považujeme za logický krok a otázku společenské odpovědnosti. A to i navzdory rizikům spojeným s tím, že tak projevujeme názor na současnou situaci, který s námi všichni naši uživatelé nemusí sdílet,“ dodává Karabina.

Akce běží od 1.2.2022 do odvolání nebo konce pandemie.

Podrobnosti o podmínkách Očkuj se s Ulož.to: www.ulozto.cz/ockovani
Popis zabezpečení osobních údajů: www.ulozto.cz/faq#vaccination
Tisková zpráva ke stažení

Očkuj se s Ulož.to a získej kredit

 

Cloudové úložiště Ulož.to spustilo akci na podporu očkování. Každého uživatele, který se prokáže QR kódem potvrzujícím očkování, odmění provozovatelé kreditem na rychlé stahování v objemu 20 GB.

„Rozhodli jsme se odměnit všechny zodpovědné lidi, kteří svým očkováním přispívají k poražení pandemie Covid-19. Věříme, že tato pozitivní motivace k očkování přispěje ke zvýšení celkové proočkovanosti obyvatel. Zároveň bychom rádi inspirovali i další firmy a podnikatele v České republice, aby se k této formě motivace přidali. Lidé mají rádi odměny a pokud bude seznam dárků, slev a benefitů pro očkované dlouhý, může skutečně jít o podstatný motivační impuls“ říká Jan Karabina, výkonný ředitel Ulož.to cloud.

Na odměnu za očkování má nárok každý uživatel Ulož.to, který se přihlásí ke svému účtu a nahraje pro ověření potvrzovací QR kód platného očkování z Česka nebo Slovenska. Je dokonce možné nahrát i více kódů, například od dalších členů rodiny, a odměnu si tak znásobit. Každý QR kód lze samozřejmě použít pouze jednou.

„Nejde o nový nápad. V západních zemích je tento model běžným motivačním nástrojem i v soukromém sektoru. Firmy rozdávají koblihy, pivo, nebo vouchery. To, čemu jsme museli věnovat pozornost, je ochrana osobních údajů. Neukládáme žádná data, která při kontrole QR kódu získáme. Toto řešení jsme připraveni bezúplatně sdílet s každou společností, která se k této akci přidá“ dodává Stanislav Pacan, technický ředitel společnosti.

„Nechtěli jsme jen čekat a stěžovat si, že vláda dělá málo. Věřím, že jakákoliv podpora těm, kteří se nechávají očkovat, je v tuhle chvíli dobrá věc, a tak se prostě snažíme udělat to málo, co můžeme“ uzavírá Karabina.

Akce běží od 24.11.2021 až do odvolání nebo konce pandemie.
Podrobnosti o podmínkách Očkuj se s Ulož.to: www.ulozto.cz/ockovani
Popis zabezpečení osobních údajů: www.ulozto.cz/faq#vaccination
Tisková zpráva ke stažení

20. 9. 2021 Vyjádření k rozsudku Nejvyššího soudu ve sporu ČNS IFPI a HellShare & HellSpy

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu v této kauze jsme zaznamenali. Detaily rozhodnutí budeme samozřejmě ještě dále studovat, nicméně v klíčové věci soud rozhodl správně, když odmítl absurdní tvrzení o údajné nelegálnosti využívání vyhledávačů či dalších automatických nástrojů, jako jsou našeptávače, jako součást služby datových úložišť a cloudových služeb. Jsme rádi, že soudní systém v tomto funguje a nenechal se dotlačit jednostrannou argumentací k nelogickým a svobodu internetu omezujícím opatřením.
Jinak se nás rozsudek netýká a konkrétní spor mezi IFPI a provozovateli zmíněných služeb tedy nebudeme komentovat.

Uložte si neomezené množství fotek a videí bezpečně, zdarma a v Česku

 

Došlo vám místo na Google Photos a nechce se vám platit? Nahrajte vaše zážitky na Ulož.to, které vás nebude stát ani korunu a k vašim fotkám se dostanete odkudkoliv. Můžete využít web, nebo se jednoduše připojíte z aplikace ve vašem mobilním telefonu. Nahrané fotky můžete z přehledné galerie snadno sdílet nebo pohodlně spravovat.

Je mnoho důvodů pro to, uložit si své zážitky na Ulož.to:

 • Předně vás to nebude stát ani korunu. V porovnání s konkurencí jsme tedy doslova neodolatelní.
 • Rozumíme tomu, že si u nás chcete uložit rodinný poklad. Vaše fotky a videa jsou u nás v bezpečí jako v trezoru, od kterého máte klíč vy a pouze vy.
 • Vaše data zůstanou v ČR. Velcí bratři na západě i na východě mají smůlu.
 • Máme moře místa. Ani vaše cesta kolem světa nás nerozhází - vejde se k nám celá!

Jak na to se nejrychleji dozvíte v krátkém videu: www.uloz.to/fotogalerie
Jednoduchý návod, jak stáhnout data z Google služeb a nahrát je na Ulož.to najdete zde: www.uloz.to/mista-je-dost

Ulož.to vyhrálo soud o cenzuru slova šarlatán, předběžné opatření vyžadované CinemArtem je zrušeno.

Společnost Ulož.to cloud a.s. uspěla u Vrchního soudu s odvoláním proti předběžnému opatření na cenzuru slova "šarlatán", o které na začátku prosince požádala společnost CinemArt, a.s.

Předběžné opatření ukládalo cloudové službě Ulož.to zajistit nedostupnost souborů, jejichž název obsahuje slovo "šarlatán" a stejnojmenné audiovizuální dílo. Ulož.to samozřejmě nařízenou povinnost respektovalo.

„Problém je v tom, že slovo šarlatán není jen film Šarlatán. Plošné cenzurování tohoto slova by postihlo i množství obsahu, který žádná pravidla neporušuje, a omezilo by tak svobodu celé řady uživatelů internetu. Abychom předběžnému opatření vyhověli a zároveň chránili legitimní obsah našich uživatelů, museli jsme najmout externí agenturu. Ta, skrze funkci vyhledávání, hledala soubory, které mají slovo Šarlatán v názvu, a následně posuzovala, zda jde či nejde o předmětné audiovizuální dílo. Tento proces musel fungovat nepřetržitě po dobu několika měsíců. Tyto nesmyslné náklady budeme po CinemArtu požadovat zpět. Byla odeslána predžalobní výzva a obáváme se, že budeme muset i podat žalobu,“ vysvětluje mediální zástupce Ulož.to cloud a.s. Tadeáš Novák.

Jsme rádi, že ústavou zaručené právo na svobodu slova je v českém právním systému stále ještě důležitou hodnotou, kterou nelze svévolně omezovat. Tento typ požadavku, s přesunutím odpovědnosti z uživatelů na provozovatele cloudových služeb a platforem pro sdílení obsahu, by v důsledku dopadl i na všechny podobné platformy pro sdílení obsahu, včetně sociálních sítí, jako je např. Facebook, YouTube, TikTok, a stal by se začátkem cenzury a koncem svobodného internetu.

“Vyhráli jsme u Vrchního soudu ohledně předběžného opatření a věřím, že vyhrajeme i soudní řízení ve věci samé,” říká Jan Krabec, právní zástupce Ulož.to cloud a.s.

Vyjádření k tiskové zprávě Asociace komunikačních agentur z 25.5.2021 o požadavku Ulož.to na náhradu nákladů spojených se zrušeným předběžným opatřením na cenzuru slova "šarlatán"

Reakce, že jednání Ulož.to údajně není eticky v pořádku pramení z nepochopení a dezinterpretace principu předběžného opatření.

Ulož.to nepožaduje náhradu škody, která mu nenáleží. Některá média se dostatečně neseznámila s daným problémem a tvrdí, že požadujeme náhradu za ušlý zisk, který vznikl tím, že na Ulož.to nebyl Šarlatán. Takovou věc nikdo nežádá a celkově by to odporovalo principům, na kterých je Ulož.to založeno. Jde skutečně jen o pokrytí nákladů na velmi nákladná opatření, která muselo Ulož.to po 4 měsíce provádět na základě nesmyslného předběžnému opatření. Předběžné opatření bylo použito nesprávně, což soud potvrdil, a na pokrytí nákladů v takovémto případě zákon pamatuje i složením nemalé kauce. V tomto případě opravdu nikdo žádný ušlý zisk nežádá. Jde jen o pokrytí vynaložených nákladů na vyhovění předběžnému opatření. Informace o ušlém zisku je dezinterpretace, nepochopení situace, popř. její úmyslné překroucení s úmyslem poškodit pověst Ulož.to. Navíc je předběžné opatření zrádné v tom, že na něj musíte reagovat okamžitě, prakticky ihned po doručení do datové schránky, jinak vám hrozí exekuce. Je to skutečně extrémní prostředek, který musí být využíván s rozvahou, jinak nadělá hodně škody.

Je to stejné, jako by předběžné opatření nařídilo dopravnímu podniku, že musí kontrolovat všechny osoby ve všech tramvajích a nevpustit do tramvaje žádnou z hledaných osob, po kterých pátrá policie. Dopravní podnik samozřejmě nemá s hledanými osobami nic společného, jen přepravuje osoby z místa na místo, bez rozdílu a bez prověřování. A bylo by technicky skoro nemožné zamezit cestování hledaným osobám. Toto navíc není práce dopravního podniku, ale policie. Na základě předběžného opatření by to ale dopravní podnik skutečně musel začít dělat, a to okamžitě, bez odkladu, na své náklady a bez možnosti se nejdříve obhájit. A to by stálo obrovské peníze, za bezpečnostní agentury v každé tramvaji, technologie atd. Následně, poté co by se u soudu dopravní podnik obhájil, že jde o nesmyslný požadavek, by dopravní podnik samozřejmě žádal tyto nesmyslné náklady zpět. A nebylo by fér říkat, že vozí zločince a ještě za to chce peníze.

Chceme zdůraznit, jak výjimečný právní prostředek byl proti Ulož.to použit. Z toho vyplývají i náklady, které to generuje. Předběžné opatření není vůbec to samé, jako výsledek soudního sporu.

SOUDNÍ SPOR

 • Rozhodnutí první instance nemusí být pravomocné
 • Je možné se odvolat, je možné se dovolat atd.
 • Obžalovaná strana má možnost se hájit, vyvrátit případné zkreslené či nepravdivé informace atd.
 • I po vynesení rozsudku běžně následuje lhůta pro platnost rozhodnutí

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ

 • Jde o okamžitý nástroj, dnem doručení do datové schránky je třeba ho začít plnit
 • Postižená strana nemá možnost se předem bránit, musí jen ihned poslechnout
 • Proto se běžně nenařizují předběžným opatřením složité věci, které by vyžadovaly okamžité akce, investice a podobně. Je to nástroj, kterým se třeba zakazuje převod majetku. Ovšem je velmi nebezpečné využívat ho pro takto složitou problematiku.
 • Na nesprávné použití a tím způsobené škody a generované nesmyslné náklady ale zákon pamatuje. Proto stanovuje nemalou kauci, kterou žadatel o předběžné opatření skládá. CinemArt si tohoto rizika musel být vědom.

Reakce na tiskovou zprávu společnosti CinemArt z dne 26.4.2021 ve věci zrušení předběžného opatření na cenzuru slova "šarlatán"

Je politováníhodné, jakým způsobem Cinemart manipulativně spojuje kauzu zamítnutého předběžného opatření se dnem duševního vlastnictví. Je otázkou, zda se Cinemart přihlásí i dne 17. května, na který připadá Světový den informační společnosti. Tímto dnem chce OSN zvýšit přístup k informacím prostřednictvím internetu a výslovně vyzdvihuje jednu z největších předností internetu - svobodné sdílení informací. Bylo by krásné, pokud by Cinemart alespoň v tento den dokázal odhlédnout od svého čistě komerčního zájmu.

Společnost Ulož.to žádá náhradu škody z toho důvodu, že se Cinemart svévolně rozhodl požádat soud o předběžné opatření, což je zcela výjimečný prostředek, který zasahuje do práv protistrany s okamžitou platností, přičemž, na rozdíl od soudního procesu, nemá protistrana šanci se bránit předem. Může jen reagovat a argumentovat až zpětně. Z toho důvodu by tento krok měl být využíván jen v krajních případech. Jeho využití v tomto případě je zcela na zodpovědnosti Cinemartu, který na sebe tímto kontroverzním rozhodnutím bral i riziko následné náhrady škody. Zákon na případnou náhradu způsobené škody pamatuje i tím, že se v tomto případě byl Cinemart povinen soudu složit nemalou finanční jistinu.

Ve snaze vyhovět požadavku soudu na předběžné opatření musela společnost Ulož.to okamžite najmout externí agenturu, která po dobu 4 měsíců třídila soubory obsahující slovo „šarlatán“. Tento proces byl realizován lidmi a běžel nonstop. Představa, že tuto činnost jednoduše zastane software, je zcela naivní a nereálná. Dosud neexistuje software, který by něco podobného dokázal bez drtivého dopadu na bezproblémový obsah (overblocking) a zohlednil všechny výjimky v autorském zákoně uvedené. Zároveň je třeba připomenout, že předběžné opatření nedávalo žádnou časovou rezervu pro stažení potencionálně závadných souborů. Soubory se na cloudovém úložišti nesměly objevit, proto bylo nezbytné provádět kontrolu nonstop 24/7 a bylo nutné tuto kontrolu zavést okamžitě po doručení rozhodutí soudu v prosinci.

Výše námi požadované náhrady je pak dána komplikovaností procesu individuálního posuzování jednotlivých souborů a řešení všech výjimek z autorského zákona. Navíc daný stav trval 4 měsíce, než soud uznal neoprávněnost tohoto požadavku a předběžné opatření zrušil, čímž náklady na dodržování předběžného opatření takto narostly. Náklady jsou vysoké, ale bylo to rozhodnutí Cinemartu tento výjimečný prostředek použít a toto riziko nést. Tento prostředek lze srovnat s exekucemi, které při nesprávném použití také způsobují vysoké škody.

Jaroslav Menčík, partner advokátní kanceláře MAVERICKS 24.5.2021 pro Forbes řekl:

"...dle mého názoru je postup společnosti Ulož.to legitimní. Občanský soudní řád výslovně stanoví, že v případě zrušení předběžného opatření je navrhovatel povinen nahradit škodu a jinou újmu každému, komu předběžným opatřením vznikla.
Byť by se někomu takový obrat mohl zdát absurdní, ve skutečnosti je v souladu s principy spravedlnosti a právního státu. Proti nařízení předběžného opatření se totiž prakticky nelze bránit a soud jej vydává v situaci, kdy není jisté, jak dopadne spor ve věci samé. Předběžné opatření představuje velký zásah do postavení dotčeného subjektu a nechce-li žalobce riskovat, že se obrátí proti němu samému, měl by o něj žádat, jen pokud je přesvědčen o důvodnosti svého nároku."

Vyjádření k předběžnému rozhodnutí soudu týkajícímu se povinnosti zdržet se umožnění veřejného zpřístupňování digitálních souborů obsahujících záznam filmu Šarlatán:

Ano, takové předběžné rozhodnutí aktuálně existuje. Nicméně nejedná se o precedentní či jinak přelomové rozhodnutí, jak je uváděno v některých médiích. Jedná se o prvoinstanční rozhodnutí dočasného charakteru, které je předběžně vykonatelné. Především ale jde o opatření, které je poměrně jednoduché v našem právním řádu získat, obzvlášť v ne tak často prosouzených případech, jako je poskytování hostingových služeb. V tomto případě rozhodnutí soudu o předběžném opatření obsahuje zásadní nedostatky, které jsme blíže rozepsali v rámci námi podaného odvolání. Jelikož se ve věci předběžných opatření rozhoduje obvykle do dvou měsíců, očekáváme, že opatření bude zrušeno zhruba na přelomu ledna a února.

Na tomto místě je třeba upozornit, že předběžné opatření bylo vydáno navzdory zcela jednoznačnému znění zákona, který výslovně uvádí, že poskytovatelé hostingových služeb (jako jsme právě my) nejsou povinni dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací. Z tohoto důvodu považujeme předběžné opatření za výslovně protizákonné.

Bylo předběžné opatření na cenzuru slova "šarlatán" opravdu významný precedent?

O precedentní rozhodnutí bez dalšího nejde, jedná se pouze o senzacechtivé označení ze strany společnosti CinemArt s.r.o. K jakémukoliv rozhodnutí precedentního charakteru vede dlouhá cesta a samotné předběžné opatření není ani první ale spíše nultý krok. Nejedná se totiž o rozhodnutí ve věci samé, naopak, jako podmínka platnosti předběžného opatření bylo společnosti CinemArt s.r.o. uloženo podat žalobu v této věci. Mohou nastat dva případy:

1. Pokud tato žaloba nebude podána do 30ti dnů (tedy do 7.1.2021), bude předběžné opatření automaticky zrušeno a společnost Ulož.to cloud a.s. může požadovat po společnosti CinemArt s.r.o. náhradu škody, která nám v důsledku předběžného opatření vznikla.

2. Pokud tato žaloba bude podána, a Vrchní soud v Praze jako soud odvolací začne projednávat odvolání společnosti Ulož.to cloud a.s. proti předběžnému opatření. Vzhledem k množství nedostatků v předběžném opatření, očekáváme jeho zrušení. I v tomto případě může společnost Ulož.to cloud a.s. může požadovat po společnosti CinemArt s.r.o. náhradu škody, která nám v důsledku předběžného opatření vznikla.

Pokud tedy CinemArt s.r.o. žalobu podá jak jim soud nařídil, proběhne běžné řízení ve věci samé před soudem. Po rozhodnutí soudu prvního stupně bude možnost odvolání, pokud se jakákoliv z stran sporu odvolá, nebude rozsudek pravomocný (tedy v podstatě nezávazný a nezakládající jakékoliv povinnosti) a spor bude projednáván u odvolacího soudu. až po vynesení rozsudku u odvolacího soudu lze mluvit o pravomocném rozhodnutí, pokud tedy soud druhého stupně věc nevrátí soudu prvního stupně k dalšímu projednání, což by se do jisté miry dalo označit za "restart" celého sporu. A až podle přesné formulace tohoto rozhodnutí lze začít uvažovat o tom zda jde nebo nejde o precedentní rozhodnutí. Do té doby se jedná o předběžné opatření vydané výlučně na základě návrhu a tvrzení společnosti CinemArt, kdy my jsme nedostali možnost se řízení účastnit.

Závěrem nutno zdůraznit, že vzhledem k tomu, že předběžné opatření nařizuje činnost (tj. Dohled na obsah přenášených nebo ukládaných informací), o které zákon výslovně uvádí, že ji poskytovatel hostingových služeb dělat nemusí, tak takovéto předběžné opatření považujeme za zjevně nezákonné a proto také bylo odvolacím soudem zrušeno.

Jaký je výsledek soudního sporu DILIA vs. Ulož.to?

Ulož.to ve sporu s agenturou DILIA uspělo z 99.8%

Agentura DILA se dožadovala obecného filtrování celého katalogu autorských děl agenturou zastupovaných autorů. DILIA v roce 2018 zastupovala 12 tisíc autorů (dle výroční zprávy), což dělá řádově 235 tisíc autorských děl (seznam konkrétních děl není veřejně dostupný, podobně jako u katalogu nechvalně proslulé OSA). Soudem bylo přiznáno, za velice konkrétních podmínek, filtrování pouze 6ti děl.

Ve sporu s agenturou DILIA tedy Ulož.to uspělo z 99.8% - agentuře DILIA byl přiznán konkrétní stupeň ochrany pro 6 děl z 235 tisíc.

Na ochraně autorského práva samozřejmě není nic špatného, problém je však způsob jejich ochrany, kterého se DILIA dožadovala. Mluvila o abstraktních "autorských dílech" a nikoliv o souborech. To, například, v případě Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí, znamená nejen filmovou adaptaci díla, ale i knihu, scénář k filmu, scénář divadelní hry nebo i její záznam (jak audioknihu tak audiovizuální záznam), a dokonce i povídku na motivy tohoto díla. Autorským zákonem je samozřejmě za autorské dílo považována i jakákoliv větší část díla (tedy cokoliv, co není dostatečně stručná citace).

Agentura DILIA totiž zastupuje díla (viz výroční zpráva) literární, vědecká, kartografická, dramatická, hudebně–dramatická, choreografická, pantomimická, audiovizuální, scénickou hudba či autory českého znění zahraničních audiovizuálních děl.
Každému základně technicky gramotnému člověku je okamžitě jasné, že není nijak možné identifikovat takto abstraktně definovaná "autorská díla". Ostatně je to obtížné i pro člověka - identifikovat jakoukoliv část například Cimrmanovy hry dokáží jen opravdoví znalci. Pro počítačový algoritmus je pak nemožné rozpoznat divadelní dramatizaci knihy od filmové zpracování nebo knižní předlohy. DILIA tedy soudně požadovala věci, které jsou za současného stavu technologií nemožné (ostatně i za budoucího stavu technologií - nejsmělejší odhady vzniku silné umělé inteligence jsou 30 nebo více let vývoje).
Soud tedy pochopil absurditu takto obecných požadavků (v zákoně popsané jako "obecný dohled") a agentuře DILIA je zamítl.

 

Soud DILIA přiznal pouze velice konkrétní požadavek na kontrolu dostupnosti šesti děl, ve vyhledávání Ulož.to, a to pouze pokud jsou dostupné pod konkrétním názvem filmu a v souborech s konkrétními příponami (.avi, .mk3d, .mks, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .mpg, .ogv, .oga, .ogx, .ogg, .spx,.wmv). Je zřejmé, že je to velice odlišné tvrzení od původního "zabraňte jakémukoliv šíření celého našeho katalogu 235 tisíc děl".

Výsledkem soudního sporu je tedy potvrzení, že již není možné požadovat, v zákoně ostatně explicitně zakázaného, obecného dohledu a nelze již ani spekulovat o obecném "zabránění šíření autorských děl" - tedy autorských děl v celé obecnosti. Vlastníci autorských práv tedy musí specifikovat své požadavky konkrétně, nejlépe s ohledem i na konkrétní digitální reprezentaci autorského díla.

Soud také potvrdil, že Ulož.to funguje v rámcí platné legislativy a odmítl věškerá tvrzení DILIA o údajné nelegalnosti celé služby.
Celý rozsudek vnímáme jako precedent, který zabraňuje obecné cenzuře všech služeb postavených na uživatelském obsahu.

Riziko spočívá pouze v přiznání možnosti identifikace díla podle názvu souboru a dalších nekonzistentních požadavcích na technické parametry díla. Tímto způsobem je teoreticky možné požadovat ochranu "konkrétního" ale velice rozsáhlého seznamu autorských děl. Například hudební streamovací služba Spotify má v katalogu 20 milionů děl. Pokud by, teoreticky, v nějakém dalším (i když nepravděpodobném) sporu, podobně rozsáhlá služba požadovala ochranu "konkrétních" děl podle názvu. A soud jí to v nějakém dalším soudním sporu přiznal, je možno požadovat cenzuru obrovského množství audio záznamů. Ano, v tomto případě je již možné mluvit o cenzuře. Protože v názvech 20 milionů hudebních skladeb lze určitě najít skladbu, jejíž název je prakticky každé podstatné jméno. Nebylo by pak možné, bez stanoviska "cenzora", sdílet nahrávku pojmenovanou názvem jakéhokoliv hudební skladby. Tedy například vaši nahrávku Sestra.mp3 by musel kontrolovat před zveřejněním nějaký “cenzor”, zda neobsahuje skladbu kapely Psí vojáci, Very Behanevy, skupiny Percolator, Homespun, Kittchen nebo stovek dalších. V případě fotografií a obrázků (což jsou také autorská díla) je situace ještě horší. Ve fotobankách existuje nepočítaně fotografií s názvem Karlův most. I pro zkušeného odborníka je obtížné rozpoznat záběr z fotobanky od amatérské, avšak díky chytrým telefonům velice kvalitní fotografie Karlova mostu. Takových fotografií ve fotobankách jsou tisíce a fotografií Karlova mostu na sociálních sítích jako Facebook nebo Instagram mohou být miliony.
A právě zde vidíme nebezpečný precedent, který by mohl vést k cenzuře internetu a omezení svobody projevu, kterou si nikdo nepřeje.
Věříme však, že dovolací soud, a případně i Ústavní soud, takovémuto riziku zabrání a uděláme vše, co bude v našich silách, na obranu svobody slova před extenzivním výkladem autorského zákona vedoucího k cenzuře internetu.
Můžete s námi počítat, jsme na vaší straně.

Proč Ulož.to omezujete počty dotazů na vyhledávání?

Ulož.to neumezuje pouze dotazy na vyhledávání ale jakékoliv požadavky na server. Není pravda, že omezujeme záměrně požadavky, které vytváří DILIA. Systém ochrany serveru proti hackerským útokům (DDoS) vyhodnocuje každý požadavek na systém, a pokud se mu jeví nebezpečný, požaduje po uživateli ověření, zda jde o skutečného člověka. Cílem je ověřit, zda nejde o robotický hackerský útok. K tomu používáme celou řadu nástrojů, včetně nástrojů třetích stran. Stejným způsobem své servery chrání každá větší služba a jde o standardní technologii a doporučovanou praxi. Například i vyhledávač společnosti Google chrání službu vyhledávání stejným způsobem jako Ulož.to - po určitém počtu požadavků je nutné vyplnit „recaptcha“ ochranu.

Jde tedy o naprosto standardní opatření proti hackerským DDoS útokům, ke kterým může dojít a dochází. Například webová stránka statistického úřadu  volby.cz byla v době voleb pod útokem hackerů a byla díky tomu několik hodin nedostupná. A to je přesně situace, které se každá větší internetová služba snaží předejít. - více viz https://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_attack#Defense_techniques