Kontakt

Ulozto.sk je cloudové úložisko určené pre zdieľanie dát a hlavným poslaním je jednoduché zdieľanie väčších i menších súborov.

  • Poskytovateľ služieb je spoločnosť ADACAR s.r.o., IČO: 47796987, so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 99197/B
  • Značka Ulož.to vrátane svojej grafickej podoby je registrovanou ochrannou známkou
  • Zneužitie služby, porušovanie autorských práv a ďalšie prehrešky hláste na Abuse formulár
  • Technická podpora: Kontaktní formulár nebo e-mail: podpora​@​ulozto.sk
  • Linka pre zákazníkov:  +420 725 228 198
  • Kontakty a informácie pre novinárov
  • Všeobecné zmluvné podmienky používania

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 02/58272172-3, Fax: 02/58272170
E-mail: [email protected], [email protected]