Vyzerá to, že používaš zastaralú verziu Internet Explorer. Radšej si prehliadač aktualizuj alebo vyskúšaj iný.  ×

Za účelom triedenia obsahu nevhodného pre mladistvých, prosíme o vyjadrenie, či si už dosiahol plnoletosť: ÁNO, som starší 18 rokov NIE, som mladší

Aktualizovali sme naše zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si ich.

Kontakt

Ulozto.sk je cloudové úložisko určené pre zdieľanie dát. Hlavným poslaním servera je jednoduché zdieľanie väčších i menších súborov.

  • Poskytovateľ služieb je spoločnosť Uloz.to cloud s.r.o., IČO: 47796987, so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 99197/B.
  • Značka Uložto vrátane svojej grafickej podoby je registrovanou ochrannou známkou.
  • Zneužitie serveru, porušovanie autorských práv a ďalšie prehrešky hláste na abuse formulár.
  • Technická podpora: kontaktní formulár nebo e-mail: podpora@ulozto.sk
  • Linka pre zákazníkov:  +420 725 228 198
  • Všeobecné zmluvné podmienky používania

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 02/58272172-3, Fax: 02/58272170
E-mail: erika.barekova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk