Váš prohlížeč nie je podporovaný. Odporúčame použiť najnovší Chrome, Firefox alebo Safari.  ×

Za účelom identifikácie obsahu nevhodného pre mladistvých, vás prosíme o vyjadrenie, či ste už dosiahli plnoletosť: ÁNO, som starší 18 rokov NIE, som mladší

Kontakt

Ulozto.sk je cloudové úložisko určené pre zdieľanie dát a hlavným poslaním je jednoduché zdieľanie väčších i menších súborov.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 02/58272172-3, Fax: 02/58272170
E-mail: erika.barekova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk