Upozornenie

Opúšťate službu cloudového úložiska Ulož.to Disk a chystáte sa vstúpiť na stránky s erotickou a sexuálnou tematikou PINKfile.cz prevádzkovanej spoločnosťou JAK Services s.r.o., IČO: 027 65 012, so sídlom Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, sp . zn .: C 223434, vedenú u Mestského súdu v Prahe. Pre pokračovanie je nutné vyjadriť súhlas s nižšie uvedenými podmienkami:

  1. Súhlasím s podmienkami služby „PINKfile.cz“ umiestnenými na tejto adrese.
  2. Som dospelý vo veku 18 rokov alebo starší a dosiahol som plnoletosť.
  3. Som si vedomý toho, že stránky PINKfile.cz môžu obsahovať sexuálne explicitné materiály. Takéto materiály ma neurážajú, nepohoršujú ani inak neohrozujú.
  4. Prehlasujem, že sexuálne orientované materiály získané zo stránky PINKfile.cz budem používať len v súkromí a výlučne pre vašu osobnú potrebu.
  5. Neumožním k sexuálne orientovaným materiálom získaným zo stránky PINKfile.cz prístup osobám, ktoré sú mladšie ako osemnásť rokov a / alebo nedosiahli plnoletosť.
  6. Pokiaľ sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od právneho poriadku a predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujem, že spĺňam všetky podmienky dospelosti v danom štáte, a že vstup na stránky PINKfile.cz nie je obmedzený alebo zakázaný právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádzam a / alebo ktorého som štátnym príslušníkom.
  7. Uvedomujem si, že v prípade porušenia niektorej z týchto podmienok, sa môžem vystaviť nebezpečenstvu občianskoprávnych sporov a prípadného trestného stíhania.
  8. Registrovaní používatelia súhlasia s poskytnutím vybraného používateľského obsahu poskytnutého v rámci služby Ulož.to Disk spoločnosti JAK Services s.r.o., a súhlasia s postupením práv a povinností k tomuto obsahu. Ďalej súhlasia s poskytnutím vašich osobných údajov spoločnosti JAK Services s.r.o.

Stlačením tlačidla "Súhlasím" beriete na vedomie a vyslovujete plný a bezvýhradný súhlas so všetkými vyššie uvedenými podmienkami. Ak nespĺňate alebo nesúhlasíte s ktoroukoľvek vyššie uvedenou podmienkou, vráťte sa, prosím, na stránky cloudového úložiska Ulož.to Disk vaším webovým prehliadačom alebo stlačením tlačidla "Nesúhlasím".


SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO