Vyzerá to, že používate zastaralú verziu Internet Explorer. Radšej si prehliadač aktualizujte alebo vyskúšajte iný.  ×

Za účelom triedenia obsahu nevhodného pre mladistvých, vás prosíme o vyjadrenie, či ste už dosiahli plnoletosť: ÁNO, som starší 18 rokov NIE, som mladší

Preklad Kamaldulská Biblia.pdf

  • 0
  • Veľkosť 301 MB

Preklad Kamaldulská Biblia písaný v kamaldulskej slovenčine z 18. storočia.

Zobraziť/skryť viac obsahu

Prebieha sťahovanie súboru
Zavrieť reklamné oznámenie
Rychlé stažení 4 min.
FREE stažení 32 min.
Stiahnuť rýchlo (10)

Cena stiahnutia za menej než 0.1 EUR *

reklamné oznámenie

Komentáre

  • Žiadne komentáre na zobrazenie
reklamné oznámenie