Vyzerá to, že používate zastaralú verziu Internet Explorer. Radšej si prehliadač aktualizujte alebo vyskúšajte iný.  ×

Za účelom triedenia obsahu nevhodného pre mladistvých, vás prosíme o vyjadrenie, či ste už dosiahli plnoletosť: ÁNO, som starší 18 rokov NIE, som mladší

Pecat ziveho Boha 2.pdf

  • +1
  • Veľkosť 3 MB

Pečať živého Boha v slovenčine podľa vyhotovenia na anglickej stránke so slovenským nápisom na vyobrazení voskovej pečate, so správnym znením textu v zarovnaní do blokov. Pri tlači nevznikajú hore ani dole ani po stranách biele pásy, to znamená, že tlač je na celú plochu strany formátu A4 bez okrajov - za predpokladu, že vaša tlačiareň takúto celoplošnú tlač bez postranných nevytlačených bielych okrajov (pásov) podporuje.

Viac informácií nájdete na našej stránke:
http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/pecat-ziveho-boha/

Zobraziť/skryť viac obsahu

Prebieha sťahovanie súboru
Zavrieť reklamné oznámenie
Rýchle stiahnutie 2 sec.
FREE stiahnutie 16 sec.
Stiahnuť rýchlo (10)

Cena stiahnutia za menej než 0.1 EUR *

reklamné oznámenie

Komentáre (1)

ferdomravec
ferdomravec pred rokom
reklamné oznámenie