Vyzerá to, že používate zastaralú verziu Internet Explorer. Radšej si prehliadač aktualizujte alebo vyskúšajte iný.  ×

Za účelom triedenia obsahu nevhodného pre mladistvých, vás prosíme o vyjadrenie, či ste už dosiahli plnoletosť: ÁNO, som starší 18 rokov NIE, som mladší

Preklad Juraja Palkoviča.pdf

  • 0
  • Veľkosť 96 MB

Preklad Juraja Palkoviča písaný v bernolákovskej slovenčine z roku 1829. Dokument obsahuje obe časti.

Zobraziť/skryť viac obsahu

Prebieha sťahovanie súboru
Zavrieť reklamné oznámenie
Rychlé stažení 1 min.
FREE stažení 10 min.
Stiahnuť rýchlo (10)

Cena stiahnutia za menej než 0.1 EUR *

reklamné oznámenie

Komentáre

  • Žiadne komentáre na zobrazenie
reklamné oznámenie