Vyzerá to, že používate zastaralú verziu Internet Explorer. Radšej si prehliadač aktualizujte alebo vyskúšajte iný.  ×

Za účelom triedenia obsahu nevhodného pre mladistvých, vás prosíme o vyjadrenie, či ste už dosiahli plnoletosť: ÁNO, som starší 18 rokov NIE, som mladší

Vino-Vnutro-Low.pdf

  • 0
  • Veľkosť 414 kB

Biblická štúdia o požívaní alkoholických nápojov. Prečo Biblia na niektorých miestach víno a opojné nápoje odsudzuje a zas na iných víno odporúča? Protirečí si táto kniha? Pil Ježiš fermentované (kvasené) alebo nefermentované (nekvasené) víno - hroznovú šťavu? Pozrime sa či skutočne Písmo podporuje užívanie akéhokoľvek množstva alkoholu.

O KNIHE:
Požívanie alkoholických nápojov sa stalo pre americkú verejnosť nepriateľom číslo jeden, ktorý si ročne vyžiada 117 miliárd dolárov a aspoň 100 tisíc obetí na životoch, čo je 25 násobok toho, čo spôsobujú všetky ilegálne drogy dokopy. Skutočné škody spôsobené alkoholom, v oblasti retardovaných detí, náslia, nehôd, týrania detí a manželských partnerov, rozvodov, znásilnení, lúpežení, chorôb a smrti, presahujú štatistické odhady vyjadrené v dolároch alebo obetiach na životoch.

Kresťanské cirkvi sú čiastočne zodpovedné za epidemické vyčínanie alkoholu v dnešnej Amerike, pretože svojou vierou, učením a kázaním môžu ovplyvniť morálne hodnoty a praktiky spoločnosti viac, než akákoľvek inštitúcia. Od zrušenia zákazu v r. 1933 vśak väčšina evangelikálnych cirkví opustila svoj postoj k úplnej abstinencie a namiesto toho začala podporovať striedmosť vv pití. Striedmosť viedla k tomu, že 18 miliónov Američanov sa stalo nestriedmymi alkoholikmi.

Postupné upúšťanie od úplnej abstinencie zo strany mnohých dobre mieniacich kresťanov, bolo posmelené domienkou, že Biblia schvaľuje striedme užívanie alkoholických nápojov. Táto domienka poskytla miliónom kresťanov biblickú výhovorku pre pitie alkoholu.

V tejto knižke, ktorá je skrátenou verziou knihy s rovnakým názvom, Dr. Samuele Bacchiocchi smelo napáda prevládajúce myslenie a učenie. Jeho dôsledný výskum pôsobivo ukazuje, že Biblia jednotne učí úplnu abstinenciu ako Boží príkaz.

O AUTOROVI:
Dr. Samuele Bacchiocchi je prvý nekatolík, ktorý vyštudoval na pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme. Dostal zlatú medailu od pápeža Pavla VI. za získanie akademického vyznamenania summa cum laude. Získal akademickú hodnosť aj v USA a slúžil ako misionár v Etiópii.

Knižku si môžete objednať na adrese:
www.sionplus.sk
Sion plus n.o
P. O. Box R-34
040 01 Košice
Tel: 0944 951 800

Zobraziť/skryť viac obsahu

Prebieha sťahovanie súboru
Zavrieť reklamné oznámenie
VIP stažení
FREE stažení
Stiahnuť rýchlo (10)

Cena stiahnutia za menej než 0.1 EUR *

reklamné oznámenie

Komentáre

  • Žiadne komentáre na zobrazenie